ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2721 ถึง 2740 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร Rethinking on access law implementation: a case of the hundred-years-old community in Bangkok สถาปัตยกรรมและอาคาร community planning View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ศิริวรรณ รุจิพงษ์ The Impact of a High-rise Housing Environment on Safety Concerns of Students and Young Professional Residents: The Case of Kluaynamthai Community, Bangkok, Thailand สถาปัตยกรรมและอาคาร community planning View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ภาสิต ลีนิวา Integration of Psychoacoustics and Activities in Learning Environment สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร ความหมายของคำว่า บ้าน ของคนไร้บ้าน สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์: ชั้นวางของ ชั้นอพยพ สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Question-Anewering Approach to 3D Information Retrieval System สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ปณต สุสุวรรณ Work in progress 3: Physique 6 May, 2015 ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์พงศกร อารีศิริไพศาล 1. นุ่งห่ม (LoinCloth) 2. ตักบาตรน้ำผึ้ง (Honey Merit) 3. ด้วยความภักดี (Be Royal) ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กำกับการแสดง การแสดงชุด แช่งน้ำ นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กำกับการแสดง/ประพันธ์บทละครและคำร้อง ละครเพลงประทีปแห่งเจ้าพระยา มหานทีแห่งการค้า มหาราชาแห่งสยาม นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กำกับการแสดง/ประพันธ์บทละครและคำร้อง ละครเพลง ไกลกังวล Musical on the Beach นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์ เทศกาลศิลปะการแสดงนานาชาติ If… International Performing Arts Festival นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ชื่อผลงาน สร้างบทภาษาไทยและคำร้องภาษาไทย Pippin ความร่วมมือระหว่างประเทศ Bangkok University Theatre Company Thailand ร่วมกับ MTI PRODUCTION CONTRACT New York นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ลอดิลกล่มฟ้า LOR (LOVE,OBSESSION,REVENGE) โดยความร่วมมือกับสถานกงสุลไทยประจำนครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ฉุยฉายเบญกาย นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ฟ้อนผางประทีป นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี มโนราห์ นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี เปรม นาฏยศิลป์ร่วมสมัย  นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ยอยศพระลอ นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ปภาวี ลิมกุล Lighting Designer Shattered ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]