ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2161 ถึง 2180 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.แพรวพรรณ พริ้งพร้อม สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ Evaluation and Response from Students and Teachers on a Preliminary Launch of an ELT Resource-Based Website การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรประภัทร สุวรรณ์ธาราทิพย์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ BU English Anywhere การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีณา วรพงษ์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ Learning English through Drama การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรชร กิจการ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ ประโยคเงื่อนไข (Condition Sentences) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สาธิตา ทรงวิทยา ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ หนังสือนิทานประกอบความรู้ เรื่อง อ๊บ อ๊บ ฉันคือ กบ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปาลีรัฐ ศาสตร์อมร ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ หนังสือนิทานประกอบความรู้ เรื่อง น่ารู้...ของบัว การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปิยรัศ พานิช   สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์หนังสือนิทานภาษาอังกฤษประกอบความรู้ เรื่อง โลกของมด (The World of Ants) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิศรา เอกหิตานนท์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์PowerPoint การเขียนพื้นฐาน (Fundamental Writing) สำหรับนำคริสตจักรคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ ในประเทศไทย การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ หนังสือประกอบภาพเรื่อง สัมผัสทั้ง 5 ของหนูดี การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ วิจัยใช้ประโยชน์ ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาต่างชาติ: กรณีศึกษานักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ อ.อนนต์ ศรีศักดา สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ หนังสือนิทานประกอบความรู้ เรื่อง แยกขยะกันเถอะ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ อ.สาธิตา ทรงวิทยา สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ หนังสือนิทานประกอบความรู้ เรื่อง อ๊บ อ๊บ ฉันคือ กบ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ อ.ปาลีรัฐ ศาสตร์อมร สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ หนังสือนิทานประกอบความรู้ เรื่อง น่ารู้...ของบัว การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ คำร้องเพลงดอกฟ้า มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ บทร้อยกรองประกอบ Slide Presentationเรื่อง มิอาจละสายตา ไปจากเจ้า ตอน ตระการตา มาริน่าเบย์ มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ บทร้อยกรองประกอบ Slide Presentationเรื่อง มิอาจละสายตา ไปจากเจ้า ตอน ตระการตา มาริน่าเบย์ มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์ อ.นพพร สินธุ์แดง อ.อัสมา ดำรงค์ผล สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ สื่อการสอนภาษาจีนด้วยสำนวนจีน (บรรยายความหมายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย) มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์ อ.นพพร สินธุ์แดง อ.อัสมา ดำรงค์ผล สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ บทเพลงด้วยความห่วงใย มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปารดา เพชรมณี และ อ.สามารถ ศิริบุญ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ บัตรคำแสนสนุก การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปารดา เพชรมณี อ.คะนอง ปาลิภัทรางกูร สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์แผนการฝึกโยคะในที่ทำงาน ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]