ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2141 ถึง 2160 จากทั้งหมด 3426

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปิยะราช สวัสดิ์เอื้อ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ สูตรขนมฟิวชั่น: ชูครีมไส้กระเจี๊ยบ ศิลปะ การออกแบบ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.คะนอง ปาลิภัทรางกูร อ.ปารดา เพชรมณี สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์แผนการฝึกโยคะในที่ทำงาน (Yoga at Work Plans) ศิลปะ การออกแบบ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ หนังสือประกอบภาพเรื่อง ผมชื่อ Muscle การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์หนังสือประกอบภาพเรื่อง สุนัขทั้งเจ็ด การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. พัชรนันท์ ทองชัยประสิทธิ์ วิจัยใช้ประโยชน์ สูตรอาหารฟิวชั่น: ทาโก้ต้มข่าไก่แห้ง ศิลปะ การออกแบบ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สมฤทัย ณ น่าน ดร.ภูเกริก บัวสอน วิจัยใช้ประโยชน์ แผนการตลาดร้านดอกไม้เชียงแสน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อติภา อ่องเอี่ยม ดร.ภูเกริก บัวสอน วิจัยใช้ประโยชน์ แผนการตลาดสนามกอล์ฟเมืองแก้ว บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.นนทวรรรณ ส่งเสริม สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ DASTA Sustainable Tourism Development Toolkit by Community for Community การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา ดร.ภูเกริก บัวสอน วิจัยใช้ประโยชน์แผนการตลาดร้าน Hey Mom Bar                  บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา วิจัยใช้ประโยชน์แผนการตลาดร้านกาแฟ Coffman Coffee         บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดวงดาว กีรติกานนท์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ Getting to Know You: Timor-Leste Trip (A Slide Presentation) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปาลีรัฐ ศาสตร์อมร ดร.ภูเกริก บัวสอน วิจัยใช้ประโยชน์แผนการตลาดร้านหมวกเหล็กสเต๊กเฮ้าส์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัมย่า  ธรรมวิทยา ดร.ภูเกริก บัวสอน วิจัยใช้ประโยชน์ แผนการตลาดร้าน  Os Ros บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์หนังสือประกอบภาพ เรื่อง พัฒนาการของสมอง การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อัสมา ดำรงค์ผล อ.นพพร สินธุ์แดง สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ สื่อการสอนภาษาจีนด้วยสำนวนจีน (บรรยายความหมายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิไลพร คงเกิด A. Philip Mathias สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ แผ่นพับเผยแพร่ความรู้เรื่องการปลูกข้าวอินทรีย์ ข้าวหอมนิล การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อัสมา ดำรงค์ผล อ.สมนวัน เหมนาค สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ โปสเตอร์เรื่องฮาโลวีน: วันแห่งการหลอกหรือเลี้ยง (Halloween: Day of Tricking or Treating) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อัสมา ดำรงค์ผล อ.สมนวัน เหมนาค สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์โปสเตอร์ เรื่อง นิทานคำสอนภาษาอังกฤษเรื่อง 10 วิธีลดโลกร้อน (10 Green Tips) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อัสมา ดำรงค์ผล อ.สมนวัน เหมนาค สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์โปสเตอร์ เรื่อง นิทานคำสอนภาษาอังกฤษเรื่อง 10ที่น่าเที่ยวในอาเซียน(10 ttractions in ASEAN) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สุพรรณี เกียรติภรพัฒน์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ คำนามเอกพจน์และพหูพจน์ (Singular and Plural Nouns) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

[ First < Previous Next > Last ]