ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2121 ถึง 2140 จากทั้งหมด 3426

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปนิญญา ภักษา บ้านเราน่าอยู่ ชื่อเรื่องวางมือ นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.เศรษฐา วีระธรรมานนท์ บ้านเราน่าอยู่ ชื่อเรื่องZomcandy นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ญาณิน พงศ์สุวรรณ บ้านเราน่าอยู่ ชื่อเรื่องLove Revert นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.อัมพล คูห์วัฒนศิลป์ บ้านเราน่าอยู่ ชื่อเรื่อง แค่คิดก็ผิดแล้ว นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา บ้านเราน่าอยู่ ชื่อเรื่อง 1 นาที นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.แสงเดือน รตินธร ผศ.ดร. สมยศ วัฒนากมลชัย วิจัยใช้ประโยชน์ รายการนำเที่ยวทางน้ำ 3 จังหวัด ที่พัฒนามาจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.แสงเดือน รตินธร วิจัยใช้ประโยชน์ ปัจจัยในการแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวชาวอินเดียในประเทศไทย สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์หนังสือประกอบภาพ เรื่อง พัฒนาการของสมอง การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์หนังสือประกอบภาพ เรื่อง ขบวนการต่อมตับอ่อน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์หนังสือประกอบภาพเรื่อง สุนัขทั้งเจ็ด การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ผศ.ปรัศนีย์ กศะบุตร สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์หนังสือประกอบภาพเรื่อง ผมชื่อ Muscle การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์หนังสือประกอบภาพเรื่อง สัมผัสทั้ง 5 ของหนูดี การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร. สมยศ วัฒนากมลชัย อ.แสงเดือน รตินธร วิจัยใช้ประโยชน์ รายการนำเที่ยวทางน้ำ 3 จังหวัด ที่พัฒนามาจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร. สมยศ วัฒนากมลชัย วิจัยใช้ประโยชน์ แผนงาน การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน อ. สมฤทัย ณ น่าน วิจัยใช้ประโยชน์ แผนการตลาดร้านดอกไม้เชียงแสน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน อ.อติภา อ่องเอี่ยม วิจัยใช้ประโยชน์ แผนการตลาดสนามกอล์ฟเมืองแก้ว บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน อ.รัมย่า นีน่า ธรรมวิทยา วิจัยใช้ประโยชน์แผนการตลาดร้าน O’s Ros บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน อ.ปาลีรัฐ ศาสตร์อมร วิจัยใช้ประโยชน์ แผนการตลาดร้านหมวกเหล็กสเต๊กเฮ้าส์     บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน อ.ทรงวาด สุขเมืองมา วิจัยใช้ประโยชน์ แผนการตลาดร้านกาแฟ Coffman Coffee         บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน อ.ทรงวาด สุขเมืองมา วิจัยใช้ประโยชน์ แผนการตลาดร้าน Hey Mom Bar        บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

[ First < Previous Next > Last ]