ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2081 ถึง 2100 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 82พิธีกร คือ ไอริณ ดำรงมงคลกุล แขกรับเชิญ คือ อภัย จันทนจุลกะ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 83พิธีกร คือ ไอริณ ดำรงมงคลกุล แขกรับเชิญ คือ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 84พิธีกร คือ ไอริณ ดำรงมงคลกุล แขกรับเชิญ คือ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 85พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ พลเอกนักรบ บุญบัวทอง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อตีพิมพ์ในตำราหลักการและแนวคิดวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์ เรื่อง การเล่าเรื่องด้วยภาพ และอินโฟกราฟิก นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี บทละคร ฝันกลางฤดูร้อน นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ การอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตบำบัดด้วยละครและการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยสารเสพติด นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะบำบัดสำหรับวัยรุ่น เพื่อพัฒนารูปแบบบริการคลินิกจิตเวชวัยรุ่น นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ กลุ่มละครบำบัดสำหรับเด็กอายุ 9-12 ปี นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ กลุ่มละครบำบัดสำหรับเด็กอายุ 12-14 ปี นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ กลุ่มละครบำบัดสำหรับเด็กอายุ 15-17 ปี นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ ดร.อาทรี วณิชตระกูล บทละครเรื่อง น่ารัก หน้าร้อน นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ ดร.อาทรี วณิชตระกูล การกำกับการแสดงการอ่านบทละครเรื่อง คดีสำคัญ นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี สร้างบทอังกฤษ Silence นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี สร้างบทละครและดัดแปลงบทละครข้ามสื่อ ควบคุมการตัดต่อลำดับภาพ ไกลกังวล นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.บุญพงษ์ พานิช กำกับรายการ Hi-Soเซาะกราว นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.บุญพงษ์ พานิช กำกับการแสดงละครโทรทัศน์ เรื่อง Senseสัมผัสแปลก คดีป่วน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ. ปภาวี ลิมกุล ผู้ออกแบบแสงละครเรื่อง Fractured Fables: The Prison Puppet Project นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ. ปภาวี ลิมกุล ผู้ออกแบบแสงและ ออกแบบโปรเจคชั่นSkin of Our Teeth นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.อาชวิชญ์ กฤษณสุววรณ มิวสิควิดีโอประกอบเพลง ประโยคสั้นๆ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]