ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2061 ถึง 2080 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 62พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 63พิธีกร คือ นพ.มัยธัช สามเสน แขกรับเชิญ คือ โยธิน ชนสมิทธิ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 64พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ กรณ์ จันทร์ศิริ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 65พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ สมปอง อินทร์ทอง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 66พิธีกร คือ นพ.มัยธัช สามเสน แขกรับเชิญ คือ ดร.มุกดา พัฒนะเอนก นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 67พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 68พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ พรจิตร์ หรุนเริงรมย์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 69พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ดร.โกษิต ล้อศรีรัตน์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 70พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ แพทย์หญิงวายุพา วงศ์วิกรม นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 71พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 72พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 73พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ ชัยพร พิมมะรัตน์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 74พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 75พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ ชัยพร พิมมะรัตน์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 76พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ สุรพล เขม้นนามัด นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 77พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ สุรพล เขม้นนามัด นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 78พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 79พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 80พิธีกร คือ ไอริณ ดำรงมงคลกุล แขกรับเชิญ คือ วีรณัฐ โรจนประภา นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 81พิธีกร คือ สักกะพงษ์ บุญมี แขกรับเชิญ คือ ภารดาวิริยะ ฉันทวโรดม นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]