ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2021 ถึง 2040 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 22พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ สุริยนตร์ โสตถิทัด นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 23พิธีกร คือ ศันสนีย์ นาคพงศ์ แขกรับเชิญ คือ พลเอกพิเชษฐ์ พิสัยจร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 24พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ สุริยนตร์ โสตถิทัด นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 25พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 26พิธีกร คือ รังสิมา กาญจนเกตุ แขกรับเชิญ คือ ปัญญา ปุลิเวคินทร์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 27พิธีกร คือ กัญญาวีร์ ฤทธิไชย แขกรับเชิญ คือ วริสร รักษ์พันธุ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 28พิธีกร คือ สุขวุฒิ รัตนพล แขกรับเชิญ คือ ปัญญา ปุลิเวคินทร์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 29พิธีกร คือ วสันต์ ทองสุข แขกรับเชิญ คือ ธนชาติ ธรรมโชติ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 30พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ พระมหาหรรษา ธรรมมหาโส นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 31พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 32พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ อวยชัย คูหากาญจน์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 33พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ สุรชัย ศรีสารคาม นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 34พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ สุรชัย ศรีสารคาม นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 35พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ปาริชาติ สถาปิตานนท์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 36พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ สมปอง อินทร์ทอง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 37พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ อวยชัย คูหากาญจน์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 38พิธีกร คือ ธนชาติ ธรมมโชติ แขกรับเชิญ คือ ภารเดช พยัฆวิเชียร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 39พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 40พิธีกร คือ ธนชาติ ธรมมโชติ แขกรับเชิญ คือ ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 41พิธีกร คือ ธนชาติ ธรมมโชติ แขกรับเชิญ คือ ภูมิบุญ แช่มช้อย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]