ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2001 ถึง 2020 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 4 พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ ประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 5 พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ รศ.เสาวนีย์ จิตต์หมวด นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 6 พิธีกร คือ ไอริณ ดำรงมงคลกุล แขกรับเชิญ คือ พระมหานภัทรต์ สนติภทโท นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 7 พิธีกร คือ ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ แขกรับเชิญ คือ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 8 พิธีกร คือ ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ แขกรับเชิญ คือ พลเดช วรฉัตร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 9 พิธีกร คือ ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ แขกรับเชิญ คือ อริยะ นาวินธรรม นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 10 พิธีกร คือ ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ แขกรับเชิญ คือ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาส นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 11พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ รศ.เสาวนีย์ จิตต์หมวด นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 12พิธีกร คือ ศันสนีย์ นาดพงศ์ แขกรับเชิญ คือ พลเอกพิเชษฐ์ พิสัยจร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 13พิธีกร คือ ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ แขกรับเชิญ คือ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 14พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 15 พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 16พิธีกร คือ ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ แขกรับเชิญ คือ อริยะ นาวินธรรม นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 17พิธีกร คือ ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ แขกรับเชิญ คือ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 18พิธีกร คือ ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ แขกรับเชิญ คือ วริสร รักษ์พันธุ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 19พิธีกร คือ วสันต์ ทองสุข แขกรับเชิญ คือ ธนชาติ ธรรมโชติ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 20พิธีกร คือ ศันสนีย์ นาคพงศ์ แขกรับเชิญ คือ พลเอกพิเชษฐ์ พิสัยจร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 21พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ พระมหาหรรษา ธมมหาโส นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 22พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ สุริยนตร์ โสตถิทัด นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 23พิธีกร คือ ศันสนีย์ นาคพงศ์ แขกรับเชิญ คือ พลเอกพิเชษฐ์ พิสัยจร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]