การประชุมวิชาการ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
201 ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านทรัพยาการมนุษย์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 2996
202 สสอท. ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมอุดมศึกษา : กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 2792
203 ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5203
204 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินเรศวรวิจัยครั้งที่ 7 4575
205 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 1971
206 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 2 2499
207 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนานำเสนอรายงานการวิจัยโครงการ "การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย" 2448
208 วิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดงานประชุมวิชาการ 3208
209 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานประชุมวิชาการ 2728
210 สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยและร่สมประชุมวิชาการ ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 "พลวัตค้าปลีกในกระแสโลกาภิวัฒน์" 2660

หน้า 21 จาก 22

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 ถัดไป > สุดท้าย >>