การประชุมวิชาการ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
201 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 14 2948
202 มรน. ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเฉพาะทางระดับชาติ 2459
203 ม.เทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือบทความวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำเสนอในการประชุมมหานครวิชาการ ครั้งที่ 4 2811
204 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 2843
205 NIDA ขอเชิญร่วมการสัมมนาการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาการเศรษฐกิจ 3243
206 ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านทรัพยาการมนุษย์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 3001
207 สสอท. ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมอุดมศึกษา : กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 2798
208 ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5237
209 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินเรศวรวิจัยครั้งที่ 7 4588
210 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 1976

หน้า 21 จาก 22

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 ถัดไป > สุดท้าย >>