การประชุมวิชาการ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
191 เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ 3196
192 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ 3718
193 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 14 2942
194 มรน. ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเฉพาะทางระดับชาติ 2453
195 ม.เทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือบทความวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำเสนอในการประชุมมหานครวิชาการ ครั้งที่ 4 2806
196 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 2836
197 NIDA ขอเชิญร่วมการสัมมนาการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาการเศรษฐกิจ 3236
198 ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านทรัพยาการมนุษย์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 2994
199 สสอท. ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมอุดมศึกษา : กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 2790
200 ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5199

หน้า 20 จาก 22

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>