การประชุมวิชาการ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 มรน. ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเฉพาะทางระดับชาติ 2436
182 ม.เทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือบทความวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำเสนอในการประชุมมหานครวิชาการ ครั้งที่ 4 2789
183 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 2817
184 NIDA ขอเชิญร่วมการสัมมนาการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาการเศรษฐกิจ 3214
185 ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านทรัพยาการมนุษย์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 2976
186 สสอท. ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมอุดมศึกษา : กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 2769
187 ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5104
188 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินเรศวรวิจัยครั้งที่ 7 4540
189 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 1955
190 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 2 2483

หน้า 19 จาก 20

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>