การประชุมวิชาการ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
191 มรน. ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเฉพาะทางระดับชาติ 2445
192 ม.เทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือบทความวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำเสนอในการประชุมมหานครวิชาการ ครั้งที่ 4 2798
193 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 2828
194 NIDA ขอเชิญร่วมการสัมมนาการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาการเศรษฐกิจ 3225
195 ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านทรัพยาการมนุษย์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 2985
196 สสอท. ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมอุดมศึกษา : กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 2780
197 ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5158
198 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินเรศวรวิจัยครั้งที่ 7 4553
199 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 1960
200 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 2 2491

หน้า 20 จาก 21

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>