ภาพกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยจากแหล่งตีพิมพ์: ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 1277
12 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 1103
13 จริยธรรมในการผลิตผลงานระดับบัณฑิตศึกษา 795
14 ภาพกิจกรรมการอบรมเรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัย 1246
15 ภาพกิจกรรมโครงการอบรม การเขียนบทความวิจัยสู่วารสารระดับนานาชาติ 1207
16 ภาพกิจกรรมโครงการ การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขิทุนภายนอก 1859
17 ภาพโครงการ การสังเคราะห์งานวิจัยและการเขียนบทความจากผลการสังเคราะห์ 1959
18 ภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 3498
19 ภาพ โครงการการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีสีสัน วันที่ 22 ธ.ค. 54 3522
20 ภาพ โครงการการพัฒนาการวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอน 2694

หน้า 2 จาก 4

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>