ทุนวิจัย

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 Administrator 5
2 เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนในโครงการทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2018 Administrator 10
3 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย Administrator 56
4 สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Administrator 59
5 สกว. ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการให้ทุนของ สกว. ร่วมกับ สกอ. และรับฟังสถานะโครงการทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร” ครั้งที่ 2 Administrator 63
6 Call for Papers : ASAIHL Conference 2018 (Deadline 12 December 2017) Administrator 161
7 สกว. ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561 Administrator 125
8 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Administrator 118
9 เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Administrator 121
10 วช. เปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย Administrator 172

หน้า 1 จาก 10

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>